Wat is nierdialyse?

Nierdialyse is een behandeling die nodig is wanneer je nieren zelf niet meer in staat zijn om je bloed goed schoon te filteren. Nierdialyse, ook wel gewoonweg dialyse genoemd,  kan op twee manieren worden uitgevoerd. Namelijk via hemodialyse, waarbij je bloed gefilterd wordt door een kunstnier. Of door peritoneaaldialyse, waarbij je een buikspoeling krijgt.

Dialyse werkt niet zo goed als een gezonde nierfunctie. Dialyse kan maar ongeveer tien procent van de normale zuivering behalen. Hoe de levensverwachting bij nierdialyse is, verschilt per patiënt.

Wanneer krijg je nierdialyse?

Wanneer je nieren voor zestig tot zeventig procent zijn uitgevallen, heb je chronische nierinsufficiëntie. Je nieren kunnen dan zelf je bloed niet meer voldoende filteren. Wanneer je nieren voor negentig procent zijn uitgeschakeld, moet je behandeld worden. Je moet nierdialyse of een niertransplantatie. Voordat je in aanmerking komt voor een nieuwe nier (de wachtlijst is heel lang) zul je eerst nierdialyse krijgen.

Hoe gaat nierdialyse in zijn werk?

De kunstnier bij hemodialyse bestaat uit een filter, die ervoor zorgt dat sommige stoffen worden doorgelaten en anderen uit het bloed gefilterd worden.

Lees meer over hemodialyse>>

Bij de buikspoeling bij peritoneaaldialyse vindt uitwisseling plaats van giftige stoffen tussen je bloed en de vloeistof die je in je buik laat lopen. Als de vloeistof weer wordt verwijderd worden afvalstoffen uit je lijf weggenomen.

Lees meer over peritoneaaldialyse>>

Nierdialyse en dieet

Vaak moet je je houden aan een streng dieet wanneer je nierdialyse ondergaat. Het dieet bestaat vaak uit een eiwit-, kalium-, en zoutarm voedingspatroon. Dit zorgt ervoor dat je nieren minder belast worden. Welk dieet precies voor jou geldt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Complicaties en bijwerkingen bij nierdialyse

Bij nierdialyse kunnen complicaties optreden aan de shunt. Zo kun je een infectie krijgen of een vernauwing in de shunt. Door het vele aanprikken kunnen de prikgaatjes slecht gaan genezen, of kan er littekenweefsel ontstaan.

Het is weliswaar geen complicatie, maar het dialyseren heeft wel grote gevolgen voor de patiënt. Omdat je (meestal) steeds terug moet naar het dialysecentrum heb je weinig tijd of energie voor andere dingen. Je werk, gezinsleven en/ of relatie komen onder druk te staan. Om de kwaliteit van leven te verbeteren kan daarom ook een niertransplantatie overwogen worden. Als deze slaagt, kun je stoppen met nierdialyse en kun je je ‘normale’ leven weer oppakken.

Herstel na de nierdialyse

Tijdens dialyse verandert je bloedsamenstelling vrij snel. Dit kan ervoor zorgen dat je je na de nierdialyse moe of ziek voelt. Hierdoor is het moeilijk om nog energie te vinden voor andere activiteiten. Door de duur en de frequentie van de dialyse aan te passen, kunnen deze klachten verminderen.