Stoppen met paroxetine

Terug naar Seroxat

Zoals mijn dokter adviseerde heb ik het gebruik van paroxetine geleidelijk afgebouwd: ik slikte 20 mg per dag, heb 2 weken 10 mg per dag geslikt en ben toen opgehouden. Nu, weer 2 weken later, voel ik mij geestelijk prima, maar lichamelijk niet: ben zeer duizelig, transpireer echt absurd (het zweet loopt bij de minste inspanning in stralen over mijn gezicht, haren zijn kletsnat), voel me slap, armen en handen tintelen. Kunnen dit allemaal bijverschijnselen zijn van het stoppen, of moet ik me laten onderzoeken op andere dingen (diabetes, hoge bloeddruk, ik noem maar wat)? Bij voorbaat dank voor uw advies.

Antwoord van de apotheker

Bij afbouwen in een periode van 2 weken is de kans inderdaad aanwezig op het optreden van de door u genoemde klachten, de zogenaamde onthoudingsverschijnselen. Het advies bij afbouwen is als volgt; bouw bij voorkeur langzaam af over een periode van vier weken waarin u per week de dosering met een kwart tablet verlaagt. Indien u een langere termijn wilt aanhouden om af te bouwen of indien u problemen hebt om de tabletten te breken in gelijke delen kunt u ook gebruik maken van een drank. Sinds kort is er een suspensie beschikbaar van seroxat in de sterkte van 2 mg/ml die ideaal hiervoor gebruikt kan worden. Uitgaande van een dosering van 20 mg (=10 ml), zou er per week 2 ml minder ingenomen kunnen worden om een geleidelijke afbouw te bewerkstelligen. Na plotseling stoppen, maar ook na volledige afbouw via bovenstaand schema krijgen sommige mensen last van angst, duizeligheid, draaierigheid, hoofdpijn, misselijkheid en zweten. Deze verschijnselen treden vaak pas één tot vier dagen na plotseling stoppen op en zijn binnen drie weken over. Niet iedereen heeft veel last van ontwenningsverschijnselen. Kijk daarom hoe u reageert als u de dosering iets vermindert. Als u er geen last van heeft kunt u sneller afbouwen. Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees erop bedacht dat het effect van paroxetine pas na ongeveer zes weken maximaal is en dat u het middel daarna nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u kans dat de depressiviteit terugkomt. Als u dit middel gebruikt tegen een depressie wordt vaak over een langere periode afgebouwd, om te voorkomen dat de verschijnselen van de depressie terugkomen. Slikt u de seroxat pas sinds 1-2 weken dan is de kans op het optreden van onthoudingsverschijnselen veel kleiner en kunt u wel ineens stoppen. (HK)