© 2020 solvo B.V.

Ziek van Klacid antibiotica?

Beste mensen, Een tijdje geleden heb ik een klacid(SR 500 mg)kuur gekregen voor een periode van 7 weken voor zware ontsteking van de sinus bijholten..6 weken lang heb ik elke dag 1 ingenomen tijdens warm eten..De laatste week heb ik gevraagd of ik nog voor een week meemocht van de dokter omdat het slijm losbegon te komen, deze week heb ik 2 pillen geslikt per dag..Ik ben er nu een week vanaf maar ben nog steeds min of meer doodziek, ik ben 4 kilo afgevallen, kan geen voedsel binnenhouden, heb maagdarmproblemen, braken, en ik ben gewoon heel erg moe de hele tijd..Mijn klachten komen met vlagen, het ene moement voel ik me goed, het andere moment waardeloos en doodop...Weet iemand of dit eigenlijk wel normaal is?


Ik ken uw klacht niet, het medicijn ed ook niet. Maar 4 kilo afvallen en braken doorgaands niet goed. Een kuur dient wel afgemaakt te worden trouwens. "2. Op welke bijwerkingen moet ik letten? Behalve het gewenste effect kan Klacid bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn verandering van smaak, maagdarmklachten, hoofdpijn, schimmel- of gistinfecties, leverafwijkingen en overgevoeligheid. Soms * Tijdelijke smaak- en reukverandering. Zelden * Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, kramp, zuurbranden, maagkrampen en diarree. Met name kinderen zijn hier gevoelig voor. * Hoofdpijn. Zelden, vooral bij gebruik gedurende verschillende weken * Schimmel- of gistinfecties van de slijmvliezen, zoals mond of vagina. Dit komt doordat het antibioticum het natuurlijke evenwicht tussen schimmels, gisten en bacteriën kan verstoren. De schimmels en gisten kunnen dan tijdelijk de overhand krijgen. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van wit beslag in de mond of jeuk en witte vloed in de vagina of schaamlippen. Zeer zelden * Leverafwijkingen. U merkt dit aan een gele verkleuring van het oogwit. Neem dan contact op met uw arts. * Overgevoeligheid voor Klacid. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en overgevoeligheid voor zonlicht. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Er bestaat een kans dat u ook overgevoelig bent voor soortgelijke antibiotica (macrolide-antibiotica). Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor claritromycine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit, of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt. Reageerde u ooit allergisch op een eerder gebruik van een macrolide-antibioticum (een middel met als werkzame stof erytromycine, azitromycine, claritromycine of roxitromycine). Begin dan niet meteen met de kuur, maar raadpleeg eerst uw arts. De kans bestaat dat u ook overgevoelig bent voor claritromycine. In een heel enkel geval ontstaat een ernstige allergische reactie, met benauwdheid en bewusteloosheid. Krijgt u last van benauwdheid, zwelling van mond, tong, keel of strottenhoofd, ernstige huiduitslag of galbulten, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. * Bloedafwijkingen. Bij onverklaarbare blauwe plekken of als u ineens koorts, keelpijn, blaasjes in de mond of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts. * Bij zeer hoge doseringen (meer dan 1 gram per dag) kan het gehoor tijdelijk worden aangetast. Dit verdwijnt weer binnen één tot drie weken na stoppen van de behandeling. * Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik Klacid NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel. * Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 3. Heeft Klacid een wisselwerking met andere medicijnen? Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. * De cholesterolverlagende middelen simvastatine en atorvastatine kunnen meer bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerking is de aantasting van uw spieren. Als u last krijgt van spierpijn of spierzwakte, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk kunt u een ander middel gebruiken dat deze wisselwerking niet heeft. * Bepaalde middelen tegen migraine, namelijk ergotamine en methysergide. Gebruik deze middelen niet samen met claritromycine. Claritromycine kan de bijwerkingen van deze middelen namelijk versterken. * Hart-en vaatmiddelen van de groep calciumblokkers, namelijk barnidipine, diltiazem, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine en verapamil. Deze middelen kunnen in combinatie met claritromycine meer bijwerkingen geven, zoals opgezwollen enkels of onderbenen, hoofdpijn, blozen en duizeligheid. Neem in dat geval contact op met uw arts. * Middelen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, efavirenz, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, nevirapine, lopinavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid claritromycine in het bloed kan door deze middelen stijgen en bij sommige middelen ook de hoeveelheid van het anti-hiv-middel. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. * De afweeronderdrukkende medicijnen ciclosporine, sirolimus, everolimus en tacrolimus. De hoeveelheid hiervan in uw bloed kan toenemen. Uw afweer neemt dan te veel af, waardoor u sneller infecties oploopt. Ook kunnen uw nieren schade oplopen. Uw arts zal daarom uw nierfunctie en de hoeveelheid van Klacid in het bloed controleren. Als het nodig is, past uw arts de dosering aan. * Bepaalde slaap- en rustgevende middelen (midazolam, alprazolam, triazolam). Claritromycine versterkt de werking en bijwerkingen van deze middelen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van sufheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven hebt gekregen. Misschien kan hij u een ander middel voorschrijven dat de wisselwerking niet heeft. * De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Als u een antibioticum moet gebruiken, kan de instelling op de bloedverdunner worden ontregeld. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt. * Dit middel maakt het buiktyfusvaccin onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van het vaccin en erytromycine zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op. * Carbamazepine wordt onder andere gebruikt bij epilepsie of zenuwpijn. Als u dit samen met claritromycine gebruikt, heeft u kans op extra bijwerkingen door carbamazepine, doordat de hoeveelheid carbamazepine in het bloed toeneemt. Dit merkt u aan sufheid, duizeligheid, misselijkheid en braken. Overleg voor gebruik eerst met uw arts. * Buspiron, een middel tegen angstgevoelens en gespannenheid. U mag buspiron niet samen met claritromycine gebruiken, omdat de hoeveelheid buspiron in uw bloed dan zal stijgen. Hierdoor kunt u meer bijwerkingen van buspiron krijgen, zoals duizeligheid, misselijkheid, tintelende handen en voeten, slaperigheid en depressiviteit. * Digoxine, een middel tegen hartfalen en hartritmestoornissen. Claritromycine kan de bijwerkingen van digoxine versterken. Overleg hierover met uw arts. Misschien kan deze u een ander antibioticum voorschrijven. * Colchicine, een middel tegen jicht. Claritromycine kan de hoeveelheid colchicine in het bloed verhogen. Hierdoor kan colchicine ernstige bijwerkingen geven. U kunt colchicine daarom niet samen met claritromycine gebruiken. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. * Sildenafil. De hoeveelheid sildenafil in het bloed kan door Klacid stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Gebruik niet meer dan 25 mg sildenafil per 24 uur als u Klacid gebruikt. * Quetiapine, een middel tegen psychoses. Door de combinatie kunnen de werking en bijwerkingen van Klacid toenemen. Overleg voor gebruik eerst met uw arts. * Rifabutine, een middel tegen tuberculose. De combinatie kan ernstige bijwerkingen op het oog geven. Niet samen gebruiken, maar overleggen met uw arts of apotheker. * Bij combinatie van claritromycine met een van de volgende middelen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende middelen NIET samen met claritromycine, behalve als dit volgens uw arts onvermijdbaar is. Het gaat om amiodaron, arseentrioxide, chloorpromazine, chloroquine, cisapride, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, pentamidine, pimozide, procaïnamide, sotalol, terfenadine en thioridazine. Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts. 4. Als ik Klacid gebruik, mag ik dan... autorijden, alcohol drinken en alles eten? Bij Klacid zijn hiervoor geen beperkingen. 5. Kan ik Klacid gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef? Zwangerschap Gebruik Klacid NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van Klacid tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat het vanaf de zevende maand van de zwangerschap schadelijk kan zijn voor uw kind. Bent u zwanger of wilt u tijdens de kuur zwanger worden, overleg dan met uw arts of apotheker voor u met de kuur begint. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander middel. Borstvoeding Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of Klacid in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan bekend is dat u het wel veilig kunt gebruiken. Moet u Klacid slechts enkele dagen gebruiken? Dan kunt u deze dagen de borstvoeding afkolven en weggooien, zodat de melkproductie op gang blijft. Vraag uw arts of apotheker om advies. 6. Hoe moet ik Klacid gebruiken? Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter. Hoe? * Gewone tabletten (Klacid en Claritromycine): slik deze in hun geheel door, zonder te kauwen. * Tabletten met vertraagde afgifte (Klacid SR): deze geven de werkzame stof langzaam aan het lichaam af. Kauw deze tabletten niet stuk, anders werkt het systeem van de vertraagde afgifte niet meer. * Drank (Klacid en Claritromycine): gebruik bij de drank altijd de meegeleverde maatlepel om de juiste hoeveelheid af te meten. Kauw de korrels in de drank niet stuk, en drink een glas water na tegen de bittere smaak. Wanneer? Het beste kunt u Klacid innemen op vaste tijdstippen. Bij een dosering van tweemaal daags bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds. * Tabletten met vertraagde afgifte (Klacid SR)) neemt u in tijdens het eten met een half glas water. * Drank en gewone tabletten (Klacid en Claritromycine) neemt u in voor het eten. Hoe lang? Normaal gesproken duurt een kuur vijf tot veertien dagen. Uw arts bepaalt de duur aan de hand van de ernst van de infectie. Houdt u er rekening mee dat dit een kuur is, die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al zijn de infectieverschijnselen al vóór afloop van de kuur verdwenen; dit betekent nog niet dat alle bacteriën verdwenen zijn. 7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? * Gebruikt u Klacid een keer per dag? Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren. * Gebruikt u Klacid twee keer per dag? Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren. 8. Kan ik zomaar met Klacid stoppen? Nee, u moet de kuur afmaken. Als u de kuur afbreekt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen. Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts." ALLERGISCHE REACTIES OF ERNISTE BIJWERKINGEN KRIJGT, MOET U WEL STOPPEN. NEEM IN DAT GEVAL DIRECT CONTACT OP MET UW ARTS. Dat staat overal, maar overal is het ook waar. Bron: http://www.efarma.nl/pages/winap.asp?ID=1220&Method=infotekst

label.Geplaatst op 2009-09-05 23:18:37

Naar forum KNO

Cookies

Ziekenhuis

Om je een informatieve en prettige online ervaring te bieden, maken Ziekenhuis.nl (onderdeel van solvo b.v.) en derden gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder vallen functionele, analytische en persoonlijke cookies. Met deze cookies kunnen we de werking van onze website verbeteren en je van gepersonaliseerde advertenties voorzien. Door op ‘Akkoord en doorgaan’ te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- & cookieverklaring.

Cookievoorkeuren

Je kunt hieronder toestemming geven voor het plaatsen van persoonlijke cookies. Met deze cookies houden wij en onze partners je gedrag op onze website bij met als doel je persoonlijke advertenties te tonen en onze website te optimaliseren.

Selecteer welke cookies je wil accepteren