Wat is de beste anticonceptie pil?

Terug naar Amaryl

Ik wil namen hebben van de beste pil a.u.b.

Antwoord van de apotheker

De anticonceptiepil bevat oestrogeen- en progestageenhormonen die ervoor zorgen dat de eisprong wordt geremd en er geen eicel vrijkomt tijdens de cyclus. Bovendien maken ze de slijmprop in de baarmoederhals moeilijk doordringbaar voor zaadcellen. Ook de binnenkant van de baarmoeder wordt minder geschikt voor innestelen van een eventueel bevruchte eicel. Hierdoor wordt een mogelijke bevruchting voorkomen. Er zijn verschillende soorten.

Eénfase anticonceptiepil
Bij de éénfasepil hebben alle tabletten of dragees gedurende de hele strip dezelfde samenstelling oestrogeen en progestageen. Eénfasepillen worden onderverdeeld in lichte en zware pillen. De lichte pillen bevatten minder oestrogeenhormonen en hebben hierdoor meestal minder bijwerkingen.
Zeer lichte sub-30-pil: Bevat 20 microgram oestrogeen. Voorbeelden zijn Harmonet, Lovette, Meliane, Mercilon.
Lichte sub-50-pil: Bevat 30-37,5 microgram oestrogeen. Voorbeelden zijn Cilest, Diane-35, Femodeen, Minulet, Marvelon, Microgynon 30, Stediril 30, Mini Pregnon, Ministat, Modicon, Neocon, Yasmin.
Zware 50-Pil: Bevat 50 microgram oestrogeen. Voorbeelden zijn Microgynon 50, Neo Stediril, Neogynon 21, Stediril-d.

Een andere indeling van de verschillende pillen is te maken naar de volgorde waarin ze ontwikkeld zijn. De zware 50-pillen zijn het eerst ontwikkeld en vallen hierdoor in de eerste generatie. De pillen van de tweede en derde generatie bevatten minder dan 50 microgram oestrogenen. De pillen van de derde generatie bevatten andere progestagenen dan de pillen van de eerste en tweede generatie.

De pillen van de derde generatie zijn de laatste jaren veel in het nieuws geweest, omdat ze een iets grotere kans op trombose geven dan de pillen van de tweede generatie.

Tweefasen anticonceptiepil
Bij de tweefasenpil hebben de pillen in de eerste helft van de strip een andere samenstelling dan in de tweede helft, herkenbaar aan de kleur. Door de wisselende samenstelling van de tweefasenpil wordt de natuurlijke verandering van de hormonen tijdens een menstruatiecyclus nagebootst.
De tweefasenpil kan worden onderverdeeld in: step-up-pil: alle pillen in de strip bevatten dezelfde hoeveelheid oestrogeen. De hoeveelheid progestageen is in de eerste fase laag en wordt verhoogd bij overgang van de eerste naar de tweede fase. Voorbeeld is Binordiol.
sequentiepil: de eerste fase bestaat uit alleen oestrogeen, in de tweede fase wordt het progestageen toegevoegd. Voorbeelden zijn Ovidol en Ovanon. overig: beide fasen bestaan uit oestrogeen en progestageen. De hoeveelheid oestrogeen wordt verlaagd bij overgang van de eerste naar de tweede fase. De hoeveelheid progestageen wordt verhoogd bij de overgang van de eerste naar de tweede fase. Voorbeeld is Gracial.

Driefasen anticonceptiepil
Bij de driefasenpil hebben de pillen in de strip drie verschillende samenstellingen, herkenbaar aan de kleur. Door de wisselende samenstelling van de driefasenpil wordt de natuurlijke verandering van de hormonen tijdens een cyclus nagebootst.

De hoeveelheid progestageen wordt verhoogd bij overgang van de eerste naar de tweede fase en van de tweede naar de derde fase. De hoeveelheid oestrogeen is in de tweede fase verhoogd of is in alle fasen dezelfde. Voorbeelden zijn Trigynon, Trinordiol, Tri-Minulet, Triodeen en TriNovum.

Minipil
De minipil bevat alleen progestageen en wordt elke dag zonder stopweek geslikt. De minipil bevat, in tegenstelling tot de overige anticonceptiepillen (combinatiepillen), geen oestrogeenhormoon. De minipil is iets minder betrouwbaar dan de gewone combinatiepillen. Daarom is het belangrijk om de minipil elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. Voorbeeld is Cerazette.

Het is dus moeilijk om te zeggen wat de beste pil is. Dit is per patient verschillend. Wel kan worden gesteld dat de hierboven genoemde pillen heel betrouwbaar zijn in het voorkomen van een zwangerschap. De betrouwbaarheid van een anticonceptiemiddel wordt gemeten met de Pearl-index. De waarde van de Pearl-index geeft het aantal vrouwen per 100 vrouwen dat toch zwanger wordt bij het toepassen van een bepaalde anticonceptie-methode gedurende één jaar. Voor de hierboven genoemde pillen is deze pearl index gelijk en bedraagt 0,5. (HK)