© 2024 solvo B.V.

Redactiestatuut

Solvo BV

Gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl, Solvo.nl en ziekenhuis.nl worden hierna gezamenlijk “de Websites” of individueel de “Website” genoemd en zijn onderdeel van de Solvo groep.

Gezond zijn, is gezond blijven. Met dit motto in het achterhoofd werken de Websites samen met vele partners, zoals ziekenhuizen, specialistenorganisaties en andere beroepsorganisaties om betrouwbare en kwalitatief goede gezondheidsinformatie te bieden. Daarnaast is aan de Websites een panel met medisch specialisten verbonden die aandoeningsteksten van medische goedkeuring voorzien voordat deze online worden geplaatst. 

In dit redactiestatuut zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken beschreven van de personen en organen die direct betrokken zijn bij de totstandkoming van de Websites.

Samenstelling Redactie

 1. De Redactie bestaat uit een Eindredacteur, Webredacteuren en een Uitgever. 
 2. Voor de gehele site is de Redactie verantwoordelijk voor actualisatie, navigatiestructuur, overzichtelijkheid, stijl- en inhoud. De redactionele eindverantwoordelijkheid valt onder de “Eindredacteur”.
 3. De Redactie bewaakt de onafhankelijkheid van elke Website.Gezien de redactionele onafhankelijkheid zijn de redactionele verantwoordelijkheden gescheiden van de directionele verantwoordelijkheden. De directionele eindverantwoordelijkheid voor de Redactie berust bij de bestuurders van de Solvo Groep. 
 4. De Uitgever is verantwoordelijk voor de uitgave van de content en de advertenties.
 5. Ten aanzien van de Website Dokterdokter: Medische content valt onder verantwoordelijkheid van de “Medisch Hoofdredacteur”. De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en educatief karakter. Er is geen sensatiebejag. De aangeboden informatie is afkomstig van bronnen als: Nederlandse ziekenhuizen, beroepsorganisaties, patientverenigingen, solvo.nl, ziekenhuis.nl en dokterdokter.nl.
 6. De Redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties op de Websites. Deze Website onderschrijft de HON-principles. Deze zijn opgesteld door de HON Foundation en te vinden op http://www.hon.ch.
 7. Er kan geen invloed op het beleid van de Redactie worden uitgeoefend door de Uitgever, of externe partijen.
 8. In het geval van betaalde content of advertentie-exploitatie, draagt de Redactie zorg voor de controle op de borging van de onafhankelijkheid van de content in de overeenkomst met de betreffende partij.

Totstandkoming van informatie

 • De aangeboden informatie moet aansluiten op de belevingswereld van de (potentiële) bezoeker van de site.
 • De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing mogen worden gerealiseerd voor zover deze niet in strijd zijn met de onafhankelijkheid van de Redactie, privacy van de bezoeker of andere doelstellingen.
 • De aangeboden informatie is altijd nagekeken en geverifieerd door een erkend medisch specialist of paramedicus. 
 • Concept content wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Eindredacteur of een ervaren Webredacteur 
 • Na akkoord van de Eindredacteur wordt de concept content voorgelegd aan een erkend specialist.
 • De eerste en externe beoordelaar beoordelen of de concept content relevant is en past binnen de doelstellingen en aandachtsgebieden van de betreffende Website. Verder wordt beoordeeld: 
  • is de content publicabel, eventueel na niet-inhoudelijke aanpassingen (taalkundig);
  • publicabel na inhoudelijke aanpassing;
  • niet publicabel op wetenschappelijke gronden of incorrecte medische content.
 • De door de beoordelaar gegeven feedback wordt vastgelegd en teruggekoppeld aan de Redactie. De Redactie koppelt aan de auteur terug wat aangepast moet worden. Na aanpassing vindt een laatste controle plaats voor de Eindredacteur, waarna de content geplaatst wordt.

Bronnen van informatie

 • Voor de totstandkoming van de content raadpleegt de Redactie onder andere de NHG, het Merck Handboek, de DSM-5, de gezondheidsraad, onafhankelijke stichtingen en verenigingen, het Compendium Geneeskunde, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), het RIVM, websites van ziekenhuizen, onderzoeksinstituten (zoals het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), databanken van wetenschappelijke artikelen (zoals PubMed, onderdeel van National Center for Biotechnology Information) en Emedicine (onderdeel van Medscape). Hierdoor wordt de meest actuele en correcte informatie gebruikt. 
 • Niet wetenschappelijk onderbouwde content wordt niet geplaatst. Content over aandoeningen en behandelingen wordt alleen geplaatst wanneer er wetenschappelijke bronnen aan ten grondslag liggen en/of de werking/behandeling wetenschappelijk bewezen c.q. onderbouwd is.
 • Eigen mening of interpretatie van derden, de Redactie en/of medisch experts ten aanzien van medische informatie worden niet geplaatst.

Informatiebehandeling 

 • De verantwoordelijkheid voor de beoordeling en verwerking van reacties van derden op content is belegd bij de Redactie.
 • Reacties worden gescreend en uitgezet bij een van de webredacteuren om de reacties te beoordelen en beantwoorden.
 • In het geval de ontvangen reactie medisch aanvullende en correcte informatie bevat, kan de Eindredacteur besluiten tot een aanpassing van content waar de feedback op is geleverd.
 • Feedback geven door medisch expert: medisch experts geven alleen feedback op medisch inhoudelijke content. De beoordeling is of de medische content juist en volledig is en correct beschreven. De redactie blijft altijd zelf tekstueel en inhoudelijk verantwoordelijk.
 • Periodieke review: de betreffende Website streeft ernaar de content minimaal eenmaal per vijf jaar opnieuw te beoordelen en nieuwe informatie of ontwikkelingen te verwerken om zo actuele en accurate (medische) content te kunnen publiceren.
 • Daar waar gebruikers van de informatie op de Website persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd.

Sponsorcode

 • Informatie weergegeven op de Websites is geproduceerd door en/of onder eindverantwoordelijkheid van de redactie, tenzij duidelijk en herkenbaar anders aangegeven op de desbetreffende pagina.
 • De redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd in het Redactiestatuut, waarin wordt vastgelegd dat de redactie geheel onafhankelijk van enige commerciële invloed opereert en eindredactie voert.
 • Om de productie en de redactionele inhoud van de Websites te kunnen financieren accepteren de Websites bijdragen van sponsors en adverteerders, o.a. in de vorm van duidelijk herkenbare banners en buttons die geplaatst worden op de Websites.
 • Aan sponsors wordt de mogelijkheid geboden zich te profileren bij of te identificeren met bepaalde onderwerpen die aansluiten bij hun interesse. Dit gebeurt door duidelijke herkenbare uitingen als buttons, banners of de tekst "mede mogelijk gemaakt door" die geplaatst worden bij desbetreffende onderwerpen of redactionele inhoud. Wanneer de sponsor geen behoefte heeft aan naamsvermelding wordt volstaan met de vermelding "is mede mogelijk gemaakt door onze partners" op een pagina, die verwijst naar deze sponsorcode,
 • De vermelding van een sponsor bij een bepaald redactioneel onderdeel of onderwerp betekent nooit dat de sponsor de afzender is van de redactionele inhoud of een beslissende invloed heeft gehad op de inhoud (zie artikel 1). Hoogstens kan de sponsor zijn geraadpleegd door de Redactie als bron voor het redactionele onderdeel of onderwerp.
 • De Redactie zal zo nu en dan bij het produceren van redactionele inhoud bronmaterialen betrekken van derden, waarbij het kan voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van bronmaterialen van sponsors. Ook in deze gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid bij de onafhankelijk opererende Redactie en worden de bronmaterialen pas gebruikt door de redactie na toetsing op bruikbaarheid en relevantie voor de lezer.
 • Het kan voorkomen dat op de Websites informatie wordt weergegeven die rechtstreeks en ongewijzigd wordt overgenomen van sponsors of adverteerders, zonder dat de Redactie hier eindverantwoordelijkheid voor draagt. In voorkomende gevallen is niet de Redactie maar de sponsor afzender en zal deze informatie altijd duidelijk en herkenbaar worden geïdentificeerd als "advertorial" bovenaan de pagina.
Cookies

Ziekenhuis

Om je een informatieve en prettige online ervaring te bieden, maken Ziekenhuis.nl (onderdeel van solvo b.v.) en derden gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder vallen functionele, analytische en persoonlijke cookies. Met deze cookies kunnen we de werking van onze website verbeteren en je van gepersonaliseerde advertenties voorzien. Door op ‘Akkoord en doorgaan’ te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- & cookieverklaring.

Cookievoorkeuren

Je kunt hieronder toestemming geven voor het plaatsen van persoonlijke cookies. Met deze cookies houden wij en onze partners je gedrag op onze website bij met als doel je persoonlijke advertenties te tonen en onze website te optimaliseren.

Selecteer welke cookies je wil accepteren