Tongbranden en mondbranden

Naar het overzicht van ziektebeelden

Tong- en mondbranden

Deze pagina heeft tot doel je informatie te geven over tongbranden (ook wel glossodynie genoemd) en mondbranden. Als je recent voor een van deze aandoeningen bij een keel-, neus- en oorarts (kno-arts) bent geweest, dan kun je op deze plaats daarover meer lezen. Heb je er nog nooit mee te maken gehad, maar wil je er meer over weten, dan geldt hetzelfde.

Wie hebben er last van?

Tong- en mondbranden is geen zeldzaam verschijnsel. Mensen tussen de veertig en zeventig jaar hebben vaker last van tong- en mondbranden dan jongere mensen. Gebleken is dat vrouwen vaker deze klacht hebben dan mannen.

Wat zijn de verschijnselen?

Tong- en mondbranden is een onschuldige klacht en wijst niet op kanker, noch in de mond, noch elders in het lichaam. Het is wel een vervelende klacht. Voor sommige mensen vergalt het zelfs alle plezier in het leven. Doorgaans nemen de klachten in de loop van de dag toe en worden ze vooral ´s avonds als ondraaglijk ervaren. Bij de meeste mensen met mondbranden zijn de klachten iedere dag aanwezig, soms gedurende vele maanden of jaren. Sommige mensen hebben alleen last van een branderige of pijnlijke tong. Anderen hebben het vooral aan de binnenkant van de lippen, het gehemelte en soms ook wel in de keel. Veel mensen hebben ook last van een droge mond of een afwijkende en soms geheel afwezige smaak.

Wat is de oorzaak?

In veel gevallen is er geen oorzaak voor de klacht aan te wijzen en zijn er in de mond geen afwijkingen te zien. Het is eigenlijk nooit een 'hormonenkwestie' of 'iets in het bloed'. Er wordt ook wel eens gedacht dat spanningen of zorgen een rol spelen. Zo blijkt bij veel mensen het mondbranden begonnen te zijn na een onaangename gebeurtenis in hun leven. Ook blijken de klachten wel eens te zijn ontstaan na een medische of tandheelkundige behandeling, zonder dat daar een goede verklaring voor kan worden gegeven. Overgevoeligheid voor het kunstgebit of vullingen in kiezen komt zelden voor.

Is er behandeling mogelijk?

Omdat de oorzaak onbekend is, is geen goede behandeling mogelijk. Tot nu toe is niet gebleken dat alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie en acupunctuur, een blijvende verbetering van de mondbrandklachten geven. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten weer uit zichzelf, maar dat kan soms jaren duren. Dring niet aan op behandelingen of onderzoeken waar je huis-, kno- of tandarts niet achter staat.

Wanneer spreekt een arts niet van tong- of mondbranden? Tong- en mondbranden komt altijd dubbelzijdig voor. Wanneer je klacht maar aan één kant van de tong of in de mond voorkomt, is het per definitie geen tong- of mondbranden. Er is dan vrijwel altijd iets aan de hand en is het dus raadzaam het door je huisarts te laten controleren. Ook aantoonbare slijmvliesveranderingen in de mond, zoals bijvoorbeeld bij spruw (schimmelinfectie), maken huisartsbezoek noodzakelijk, omdat er dan wel een oorzaak voor de klachten bestaat en deze ook mogelijk kan worden behandeld.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details voor elke situatie te beschrijven. Het kan zijn, dat er voor je ondanks de uitleg van je arts, nog vragen zijn of dat je meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met je kno-arts en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan. copyright © 2006 Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied