© 2024 solvo B.V.

Onderzoek

Enquête zelfverwondend gedrag Met dit onderzoek wordt gekeken wat de wetenschappelijke bewijsvoering is van de waarde en effectiviteit van de interventie:’ Het toepassen van gedragsregulering ter reductie van automutilatie bij patiënten met een borderline persoonlijkheidstoornis’. Het doel van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage aan het onderzoek omtrent reductie van zelfverwondend gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Voor het onderzoek, wat aan de hand van de methodiek van evidence based practise zal geschieden, wordt het onderwerp belicht van uit drie perspectieven, te weten: wetenschappelijke literatuur, ervaringsdeskundigen en de patiënt zelf. Voor het perspectief van ervaringsdeskundigen is uw hulp nodig. Ik zou het erg op prijs stellen als u deze enquête voor mij wil invullen. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Carolien 1. Bent u bekend met de verpleegkundige interventie ‘gedragregulering’ ter reductie van zelfverwondend gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, zoals beschreven in de NIC?  Ja (ga naar vraag 2)  Nee (ga naar vraag 4) 2. Is de verpleegkundige interventie ‘gedragsregulering’, zoals hierboven beschreven, geïntegreerd in het beleid omtrent reductie van zelfverwondend gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis bij u op de afdeling?  Ja (ga naar vraag 3)  Nee (ga naar vraag 4) 3. Op welke manier is de verpleegkundige interventie ‘gedragsregulering’ , geïntegreerd in het beleid omtrent reductie van zelfverwondend gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis op de afdeling? (bv. in een standaard verpleegplan, opgenomen als interventie in protocollenboek, zorgprogramma, crisisinterventie) ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Welk beleid wordt er gevoerd ten opzichte van verpleegkundige interventies met betrekking tot reductie van zelfverwondend gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis bij u op de afdeling? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Wat is uw mening over dit beleid? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Kunt u twee punten noemen die u belangrijk vindt met betrekking tot de begeleiding van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis die zichzelf verwonden? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Bent u in de overtuiging dat de huidige beleidsvoering ten opzichte van verpleegkundige interventies met betrekking tot reductie zelfverwondend gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis verandering nodig is? o Ja (ga naar vraag 8) o Nee (ga naar vraag 9) 8. Welke veranderingen zouden er volgens u nodig zijn om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te maken? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. In hoeverre worden de volgende handelingen, afgeleid van de interventie: gedragsregulering: zelfbeschadiging uit de NIC, uitgevoerd bij u op de afdeling? (vink de handelingen die bij op de afdeling worden uitgevoerd aan)  Ga na wat de reden of oorzaak is van het zelfbeschadigende gedrag.  Ga na welk gedrag, gezien het niveau van cognitief functioneren en het vermogen tot zelfbeheersing van de patiënt mag worden verwacht en welke consequenties kunnen worden verbonden aan de gedragingen die niet aan de verwachtingen voldoen.  Deel de gedragsverwachtingen en de daaraan gekoppelde consequenties aan de patiënt mede.  Verwijder gevaarlijke voorwerpen uit de omgeving van de patiënt;  Pas zonodig wanten, kokers, helmen of fixatiemiddelen toe om de mobiliteit van de patiënt en het risico dat hij zichzelf schade toebrengt, te beperken.  Bewaak de patiënt en zijn omgeving voortdurend.  Bespreek de risico’s met andere zorgverleners.  Geef de patiënt indien van toepassing instructies over copingsstrategieën.  Anticipeer op situaties die tot zelfbeschadiging kunnen leiden en neem maatregelen om dat te voorkomen.  Help de patiënt na te gaan welke situaties en of gevoelens tot zelfbeschadiging kunnen leiden.  Sluit indien van toepassing een overeenkomst met de patiënt waarin wordt vastgelegd dat hij zichzelf geen schade zal toebrengen.  Moedig de patiënt aan met hulpverleners te praten als hij de neiging krijgt zichzelf schade toe te brengen.  Leer de patiënt effectief copinggedrag en gepaste manieren om zijn gevoelens te uiten en bekrachtig deze gedragingen.  Geef de patiënt zo nodig medicijnen om zijn angst te verminderen, zijn stemming te stabiliseren en de mate van zelfstimulatie terug te dringen.  Bejegen de patiënt die zichzelf beschadigt op een kalme niet bestraffende wijze.  Voorkom positieve bekrachtiging van zelfbeschadigend gedrag.  Neem de van te voren besproken maatregelen, indien de patiënt zelfbeschadigend gedrag vertoont.  Plaats de patiënt in een meer beschermende omgeving als de zelfbeschadigende impulsen/ gedragingen escaleren.  Help de patiënt, al naar gelang het niveau van het cognitief functioneren, de consequenties van het zelfbeschadigende gedrag te aanvaarden.  Help de patiënt na te gaan welke situaties en gevoelens het zelfbeschadigende gedrag hebben uitgelokt.  Help de patiënt na te gaan welke andere, betere copingsstrategieën hij had kunnen toepassen en wat het effect hiervan was geweest.  Controleer of eventuele medicijnen bijwerkingen hebben en of de beoogde gedragsresultaten worden behaald.  Geef de patiënt/ significante anderen uitleg over de toegepaste medicatie.  Leg de familie/ significante anderen uit hoe ze buiten de zorgomgeving om kunnen gaan met het zelfbeschadigende gedrag.  Geef, indien het zelfbeschadigende gedrag samenhangt met een ziekte ( bijv. borderline persoonlijkheidsstoornis) uitleg over het ziektebeeld.  Wees alert op zelfbeschadigende impulsen die uit kunnen monden in suïcidale gedachten/ handelingen. Bij vragen kunt u altijd reageren.


Van wie verwacht je de antwoorden? Voor wie is dit onderzoek bedoeld? Wat gaat er met de resultaten/uitkomsten gebeuren? Zo maar een paar vragen die bij mij opkomen

label.Geplaatst op 2007-06-24 10:24:38

Naar forum Psychiatrie

Cookies

Ziekenhuis

Om je een informatieve en prettige online ervaring te bieden, maken Ziekenhuis.nl (onderdeel van solvo b.v.) en derden gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder vallen functionele, analytische en persoonlijke cookies. Met deze cookies kunnen we de werking van onze website verbeteren en je van gepersonaliseerde advertenties voorzien. Door op ‘Akkoord en doorgaan’ te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- & cookieverklaring.

Cookievoorkeuren

Je kunt hieronder toestemming geven voor het plaatsen van persoonlijke cookies. Met deze cookies houden wij en onze partners je gedrag op onze website bij met als doel je persoonlijke advertenties te tonen en onze website te optimaliseren.

Selecteer welke cookies je wil accepteren